Iemand die je écht nodig heeft, zet je niet in de wachtkamer

Iemand die je écht nodig heeft, zet je niet in de wachtkamer

Elke gemeente heeft ze

Inwoners die niet in de hokjes passen, die weigeren te werken, die overlast geven. Mensen voor wie de gemeentelijke en andere hulporganisaties geen oplossing meer hebben. Voor deze mensen is er Stichting Reindert. Als de familie het opgeeft, de buren wanhopig zijn en de politie met lege handen staat, biedt onze methode in 72% van de gevallen alsnog soelaas.

Verward, gevlucht, afgegleden

De verwarde man die winkeliers tot wanhoop drijft door hardnekkig de duiven te blijven voeren. De vluchteling die nog steeds de oorlog bij zich draagt: agressief is, zijn vriendin mishandelt en de buren bedreigt. Het jonge dealertje dat voor niemand respect heeft en afglijdt naar het zwaardere criminele circuit. U kent de verhalen.

Wij zijn er voor wie door de mazen van het vangnet valt

In elke gemeente past een heel klein deel van de inwoners niet in de systemen die wij met elkaar in het veiligheids- en sociaal domein hebben bedacht. Het gaat vaak om mensen die teleurgesteld zijn in de hulpverlening, die de politie wantrouwen en die meestal ook anti-gemeente zijn. Deze mensen/inwoners vragen geen hulp. Sterker… vaak wíllen ze geen hulp. Ze vielen door de mazen in het vangnet.

De missie van de stichting

Stichting Reindert werkt aan een veilige en betrokken samenleving, waarin plaats is voor iedereen.

Ons team zet zich in voor duurzame positieve verandering en groei in de levens van mensen die in Nederland in een zo kwetsbare positie terecht zijn gekomen, dat zij niet meer geholpen kunnen worden binnen de gangbare systemen.

Wij vinden meestal samen met hen weer nieuwe wegen en helpen daarmee niet alleen henzelf, maar ook hun sociale omgeving.

Werkt onze aanpak ook in uw gemeente?

De cijfers laten zien dat wij bij 72% van de zogenaamd ‘hopeloze gevallen’ tóch een oplossing vinden. Met op termijn enorme besparingen voor de gemeente. Meer weten?