Iemand die je écht nodig heeft, zet je niet in de wachtkamer

Iemand die je écht nodig heeft, zet je niet in de wachtkamer

Ook uw gemeente heeft ze

Inwoners die overlast geven met hun onaangepaste gedrag, slachtoffers die vereenzamen maar elke hulp afwijzen, opstandigen die alle vertrouwen in de instanties verloren hebben. Iedere gemeente kent een harde kern van mensen met wie de relatie zodanig verstoord is dat zelfs de meest goedwillende en betrokken collega’s zich geen raad weten. Stichting Reindert slaagt erin deze mensen tóch te bereiken en hun relatie met de maatschappij en de gemeente te herstellen of op zijn minst draaglijk te maken.

Duurzame verandering voor elke gemeente

Onze aanpak is niet alledaags, maar hij werkt wel. De praktijk laat zien dat wij bij 72% van de zogenaamd ‘hopeloze gevallen’ tóch een oplossing vinden. Bovendien streven wij ernaar om onze aanpak te verankeren in uw organisatie. Dit leidt tot een blijvend veiliger leefomgeving voor iedereen, en op termijn tot enorme besparingen.

Wij proberen geen noodverbanden te leggen, maar structureel iets te betekenen.

We merken dat er een kloof is ontstaan tussen overheid en burger in het algemeen. Daarom doen we ook actie-onderzoeken in wijken en buurten. Al tijdens het lopende onderzoek van zestien weken beginnen we met de overdracht naar de gemeente. Dus voordat onze eindrapportage er is, lopen er al hulp- en andere trajecten.

En ook na ons onderzoek verandert er iets. Zo is er in een gemeente waar we pas actief zijn geweest een interventiespecialist aangesteld. Die is meteen de wijk in gegaan en heeft ons netwerk overgenomen. En desgewenst blijven we op de achtergrond betrokken, bijvoorbeeld met advies per uur op basis van een Strippenkaart.

Mindert Rakhorst, interventieprofessional

Verward, gevlucht, afgegleden

De hoogbegaafde jongen die nooit meer uit zijn kamer komt. De beschadigde vluchteling die zijn vriendin mishandelt en de buren bedreigt. Het brutale dealertje dat afglijdt naar het zwaardere criminele circuit. De dakloze jonge moeder op de vlucht voor een loverboy. U kent de verhalen.

Wij zijn er voor wie door de mazen van het vangnet valt

In elke gemeente past gemiddeld zo’n 2% van de inwoners niet in de systemen die wij met elkaar in het veiligheids- en sociaal domein hebben bedacht. Het gaat vaak om mensen die teleurgesteld zijn in de hulpverlening, die de politie wantrouwen en die meestal ook anti-gemeente zijn. Deze mensen/inwoners vragen geen hulp. Sterker… vaak wíllen ze geen hulp. Zo vallen ze door de mazen in het vangnet.

De missie van de stichting

Stichting Reindert werkt aan een veilige en betrokken samenleving, waarin plaats is voor iedereen. Wij zetten ons in voor duurzame positieve verandering en groei in de levens van mensen die in een zo kwetsbare positie terecht zijn gekomen, dat zij niet meer geholpen kunnen worden binnen de gangbare systemen. Meestal slagen we erin samen met hen nieuwe wegen te vinden. Daarmee helpen we niet alleen deze mensen zelf, maar ook hun sociale omgeving.

Werkt onze aanpak ook in uw gemeente?

Onze aanpak is persoonlijk, maar breed toepasbaar. Wij dragen onze expertise graag over op medewerkers in het Sociaal Domein. We hebben hiertoe een training ontwikkeld met onder meer een theatervoorstelling, een workshop en dialoogsessies. Zijn er binnen uw gemeente mensen bereid de straat op te gaan om dáár de problemen op te lossen met deze moeilijke doelgroep? Dan kunnen zij met onze aanpak belangrijke stappen maken voor de leefbaarheid en de veiligheid van ál uw inwoners. Een andere optie is om onze expertise op uurbasis op afroep in te zetten met een Stichting Reindert Strippenkaart.