Iedereen telt en niemand is onbereikbaar

Iedereen telt en niemand is onbereikbaar

In elke gemeente lopen buitenbeentjes rond. Ze krijgen eufemistische namen, zoals ‘zorgmijders’, ‘marginalen’, ‘verwarde personen’ of ‘randgroepjongeren’. Een klein percentage inwoners, die buitenproportioneel veel problemen veroorzaken.

De beste aanpak van deze inwoners is een zeer persoonlijke, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De aanpak van Stichting Reindert berust voor een groot deel op improvisatie ‘in het veld’ en valt daardoor lastig in een schema te vangen.

Toch kunnen we wel een paar algemene kenmerken noemen.

Vertrouwen winnen

Onze aanpak begint met het winnen van het vertrouwen. Wat ons in de eerste contacten uniek maakt is dat wij sfeergevoelig zijn, de taal van de doelgroep spreken en de mensen de tijd gunnen om onze inbreng te accepteren. Timing is belangrijk.

Deze fase kan best een paar sessies in beslag nemen. We bouwen aan een vertrouwensrelatie en maken de inwoner duidelijk dat we écht ons best gaan doen om hem of haar verder te helpen.

Luisteren zonder oordeel

We laten in alles blijken dat we de inwoner vooral willen begrijpen. Wij luisteren zonder oordeel en zonder meteen eisen te stellen en we merken vaak dat we de eersten zijn die dit doen. We praten niet óver hen, maar met hen.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat we moeten dealen met een enorme hoeveelheid wanhoop.

Interventie op maat

We brengen de opties voor de inwoner in kaart, waarbij we natuurlijk aansluiten bij wat voor de betrokkene belangrijk is. Vervolgens kunnen we gaan regelen wat er precies nodig is. Meestal vraagt dat in eerste instantie om ‘out of the box’ denken en handelen. Door de opgebouwde basis van vertrouwen kunnen we makkelijker andere hulpverleners binnen loodsen. Zo proberen we een brug te slaan naar de reguliere hulpverlening.

Wij laten de regels de regels en lossen het op.

Interventieteams moeten kunnen beschikken over voldoende geld, plus een mandaat zodat ze dingen direct mogelijk kunnen maken. Ik had bijvoorbeeld te maken met een gezin met een alleenstaande moeder die haar kinderen niet meer naar school wilde doen. Haar man had haar achtergelaten met torenhoge schulden. Ze wilde ons eerst niet binnenlaten. Dus het eerste gesprek ging ‘over de heg’. Ze had niks nodig, zei ze. Maar eenmaal binnen bleek dat haar koelkast letterlijk leeg was.

Dat gezin had gewoon helemaal niks te eten. Als je je zorgen moet maken over de basisbehoeften heb je geen ruimte om na te denken over oplossingen. We zijn dus eerst samen boodschappen gaan doen. Eten voor een week, en een paar nette schoenen voor de oudste. Dat betalen wij dan uit onze noodpot. Als je voor dat soort acute hulp eerst naar de gemeente moet en allemaal formulieren invullen, ben je zo een paar maanden verder.

Wij laten de regels de regels en lossen het op. Zo kweek je ook vertrouwen dat je er echt voor die mensen bent. Dan komen de gesprekken los, óók met de kinderen. Inmiddels heeft mevrouw goed contact met de consultant van schuldhulpverlening en gaan de kinderen weer netjes naar school.

Reinier van der Grijp, interventieprofessional

Duurzame oplossing

Wij laten het niet bij een eenmalige interventie. Doordat we zichtbaar vooruitgang boeken, gaan omstanders er ook weer in geloven. Zelfs als na jarenlange overlast niemand meer bereid leek om nog maar een vinger uit te steken. We betrekken de familie, buren en jongeren op straat.

Maar ook sleutelfiguren in de wijk, zoals de wijkagent, de voorzitter van de moskee, de eigenaar van een sportschool, een bezoekbroeder van de kerk of een straatcoach.

Zo zorgen we voor een stabiele sociale basis, waarbinnen op den duur professionele hulpverlening kan worden afgeschaald of zelfs helemaal overbodig wordt.

Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Belangrijke randvoorwaarden

De leden van een interventieteam zijn 24 uur per dag bereikbaar. Dat weten ook de inwoners voor wie we werken. Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Het gaat bij Stichting Reindert om een combinatie van talenten. In een casus loopt een van ons voorop. Een ander loopt op de achtergrond mee, maar is wel ook in beeld bij de inwoner. We zijn er voor de inwoners én voor elkaar. Dat is belangrijk omdat het soms om emotionele zaken gaat. We praten over onze belevenissen en we steunen elkaar als we vastlopen.

Resultaten

Ondanks al onze goede wil slagen we er niet in om 100% van onze cliënten te helpen. Maar de resultaten zijn aantoonbaar zeer positief, met een afname van overlast en kosten van ruim 70%. Onze aanpak voorkomt dus niet alleen veel menselijk leed en overlast, maar bespaart op termijn ook gewoon geld. Lees bijvoorbeeld de ervaringen van Nanning Mol, burgemeester van Laren, in dit artikel uit het Burgemeesterblad.

Uw eigen Team Reindert?

Ook uw gemeente kan dergelijke resultaten behalen. En ook duurzaam vasthouden, want Stichting Reindert verzorgt workshops en trainingen in de interventieteam-aanpak. Ideaal voor medewerkers binnen het sociaal domein die écht iets willen doen aan de problemen in hun gemeente. Bent u verantwoordelijk bij een gemeente en hebt u interesse? Wilt u misschien zelfs een eigen ‘Team Reindert’ creëren om de probleemgevallen in uw gemeente aan te pakken?