Denkvermogen en doevermogen voor bestuurders en beleidsmakers

Denkvermogen en doevermogen voor bestuurders en beleidsmakers

De bestuursleden van Stichting Reindert zijn Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp. Zij hebben samen Stichting Reindert opgericht om middelen beschikbaar te maken die nodig zijn voor ‘out of the box’ oplossingen voor ‘hun’ inwoners.

Reinier en Mindert zijn tevens Associate Members van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Bij Movisie is veel kennis beschikbaar over wat werkt en hoe dat in de praktijk toe te passen.

Movisie wil vanuit haar rol als katalysator leerprocessen in de gemeentelijke praktijk versnellen. Vanuit die rol werkt Movisie samen met toptalenten binnen een netwerk van associate members.

Janny Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie:

“Er is heel veel kennis beschikbaar over effectieve sociale- en justitiële interventies. Maar weten is nog geen doen, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ook al stelde in het gelijknamige rapport (2017). Naast denkvermogen is ‘doevermogen’ minstens zo belangrijk.

En dat is precies wat de interventieprofessionals van Stichting Reindert in huis hebben. Ik ben onder de indruk van hun proactieve en onorthodoxe manier van werken en van de resultaten die zij daarmee boeken voor mensen in vaak extreme omstandigheden.

Movisie gaat samen met het kennisinstituut Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de komende jaren de kennis en ervaring van interventieprofessionals als Mindert en Reinier actief aanbieden. Dit is interessant voor bestuurders en beleidsmakers die op lokaal niveau een beweging op gang willen brengen die daadwerkelijk leidt tot duurzame, positieve verandering.

Te beginnen achter de voordeur van mensen in kwetsbare situaties én in de buurten en wijken waarin zij wonen. Samen met Stichting Reindert willen we leren wat daarbij waardevol of juist belemmerend is.”

‘Ik ben onder de indruk van hun proactieve en onorthodoxe manier van werken’