Minder overlast, minder kosten, meer woongenot.

Minder overlast, minder kosten, meer woongenot.

Ook in uw gemeente zorgt 0,5% van de inwoners voor 80% van de overlast voor buurtbewoners, gemeente en politie. Wilt u deze mensen bereiken en ze helpen hun leven weer op de rails te krijgen? En daardoor zowel ‘het apparaat’ als de andere inwoners ontlasten? Ons interventieteam gaat graag in uw wijken aan de slag om in kaart te brengen waar de pijnpunten liggen en wat de mogelijkheden zijn. We nemen daarbij liefst ook een aantal van uw mensen mee voor een training on the job. Gezien de intensiteit én de continuïteit van de relaties met de inwoners en de instanties is het cruciaal om onze expertise en werkwijze te verankeren in uw organisatie.


Lees hier meer over onze dialoogsessies en training on the job, waarmee we uw organisatie de tools geven om de aanpak van Stichting Reindert zelf succesvol toe te passen.

Aandacht voor daders en slachtoffers

Wij werken zowel voor jongeren als voor volwassenen met onder meer zware multiproblematiek, verslaving of crimineel gedrag. We zijn er voor slachtoffers uit het loverboy-circuit, verwarde mensen, ex-gedetineerden, TopX (Veiligheidshuis), Persoonsgerichte Aanpak (PGA), terugmeldingen Veilig Thuis (VT) 18+ en voor groepen jongeren die overlast veroorzaken of dreigen te radicaliseren.

Kleine groep, groot probleem

Het is moeilijk om precies te definiëren welke inwoners gebaat kunnen zijn bij de inzet van een door Stichting Reindert getraind interventieteam. Het gaat om mensen die voor niemand meer bereikbaar zijn. De familie, de buren, de instanties, de politie… niemand krijgt er grip op. Onze teamleden zijn geen familie, geen buurman, geen instantie en al helemaal geen politie. Ze zijn zelfs niet officieel ‘van de gemeente’. Zij zijn maar één ding: ze zijn er voor de inwoners.

Ik begon met 40 complexe dossiers in mij gemeente. Nu heb ik er nog maximaal zes over.

Ik heb geleerd dat je bijzondere problemen het beste kunt oplossen met een bijzondere aanpak. In Laren komt iedere zes weken een kernteam vanuit het sociaal domein bij elkaar. Dan bespreken we de belangrijkste gevallen waar het interventieteam van Stichting Reindert mee aan het werk is. Dan blijkt dat er altijd een oplossing is, al past die oplossing vaak niet binnen het bestaande systeem.

Het begint ermee dat je de voorgestelde aanpak van de interventieprofessionals omarmt en serieus neemt. Je moet als burgemeester een vrij speelveld creëren voor complexe casuïstiek. En een potje in de begroting voor als we eens iets echt geks moeten doen. Het is ook een kwestie van lef hebben. Mijn goede leermeester Charly Aptroot zei altijd: “Ik leg liever aan de rechter uit waarom ik het wel gedaan heb dan aan de samenleving waarom ik het niet gedaan heb.”

Met het kernteam besluiten we per casus hoeveel tijd en geld we vrij moeten maken. En dat werkt. Ik begon met 40 van die complexe dossiers. Sommige sleepten al jaren. We hebben er nu maximaal zes over.
.

Nanning Mol, burgemeester van Laren

Niet geschikt voor élke gemeente

De aanpak van Stichting Reindert verloopt niet altijd volgens de officiële regels en richtlijnen. Wij zijn op de allereerste plaats vertrouwenspersoon van de inwoner. En pas daarna partner van welzijnsorganisaties, politie en bestuurders, en collega van de verschillende consulenten binnen de gemeente. De inwoner vertrouwt dat wij zijn of haar belang vooropzetten. De rest is voor ons team irrelevant. Daar moet je als gemeente dus wel voor openstaan.

Alles draait om de inwoner, verder is niets relevant

Partners voor onderzoek en beleid

De aanpak van Stichting Reindert is ontstaan vanuit een cliëntgerichte visie op interventie. En deels ook uit een pragmatische vorm van experimenteren. Als doende heeft de praktijk bewezen dat het werkt. Inmiddels is de aanpak van Stichting Reindert ingebed in een theoretisch kader van inventarisatie tot en met evaluatie in verschillende cyclische stappen. Wij werken hierin nauw samen met Movisie, dé Nederlandse denktank voor het sociaal domein. De onderzoekers van Movisie hebben uitgebreide documentatie opgesteld en kunnen onze resultaten wetenschappelijk en statistisch onderbouwen. Onze claim van 72% succes komt dus zeker niet uit de lucht vallen!