“Hoe ver de standpunten ook uit elkaar liggen, er is altijd een weg.”

Reinier van der Grijp

“Hoe ver de standpunten ook uit elkaar liggen, er is altijd een weg.”

Reinier van der Grijp

Functie: Procesregisseur Persoonsgerichte Aanpak, Gemeentelijk Interventiespecialist, Vertrouwenspersoon.

Kernwaarden: Persoonlijke aanpak, maatwerk, motivator

Reinier werkt als vertrouwenspersoon op het snijvlak van het sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Hij spreekt dan ook de taal van beide werelden en is van daaruit in staat een goede verbinding te leggen tussen de wensen van zijn opdrachtgevers en de resultaten die van zijn interventie worden verwacht.

Zijn passie en deskundigheid richt zich met name op het bereiken van jongeren (14-24 jaar) met een problematische en vaak zeer complexe achtergrond (drugs, criminaliteit, agressiviteit, slachtoffers, enz.) Hij concentreert zich daarbij niet alleen op de jongere zelf, maar op de hele omgeving waarbinnen het gedrag van de jongere zich manifesteert.

Denk daarbij aan het gezinssysteem, vrienden, de wijk/buurt, sportclubs e.d. Hij is vooral succesvol door het specifieke maatwerk dat hij levert. Door opdrachtgevers wordt hij vaak ingezet op trajecten, waar eerdere trajecten tot niets hebben geleid.

Reinier bouwde de afgelopen jaren aan een netwerk, dat hij inmiddels zeer succesvol kan inzetten bij zijn interventies. Het gaat daarbij om een groot netwerk van jongeren die zelf in een complexe situatie hebben gezeten en bereid zijn om te helpen in het weer op koers brengen van andere jongeren, maar ook om begeleiders/buddy coaches, gedragsdeskundigen, eigenaren/trainers van (kick)boksscholen, contactpersonen van moskeeën, voetbalclubs, rolmodellen vanuit de sportwereld, de rapscene enz.enz.

Bij zijn interventies kiest Reinier altijd voor een zeer outreachende aanpak. Of het nu thuis is of in de penitentiaire inrichting, door zijn persoonlijke stijl komt hij vrijwel altijd bij de jongeren binnen, ook in zorgmijdende gezinnen. Reinier krijgt mensen vanuit een intuïtief gevoel voor maatwerk in beweging.

Reinier: “Ik weet tactvol te bemiddelen bij uiteenlopende standpunten en probeer conflicten op een productieve manier op te lossen”. Kwaliteit staat bij hem hoog in het vaandel en hij laat zich in het halen van doelen niet snel van de wijs brengen.

Reinier heeft veel ervaring opgebouwd met de aanpak van complexe casuïstiek, in zowel grote als kleinere gemeenten. Hij werkte in Amsterdam, Rotterdam-Zuid, Hilversum, Dronten, Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren (HBEL) en Zaanstad.

Lees hier ook de verhalen uit de praktijk van Reinier.