Overal inzetbaar voor de inwoners

Overal inzetbaar voor de inwoners

Stichting Reindert werkt zowel in kleine gemeenten als in grote steden. Wij zijn, of waren, actief in de volgende gemeenten: Blaricum, Bussum, Dronten, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Nieuwegein en Raalte. Verder werken wij samen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Beleid bouwen vanuit de praktijk

Als gemeente heeft u ook te maken met mensen die het etiket ‘hopeloos geval’, ‘onbereikbaar’, of ‘on(be)handelbaar’ hebben. Als u zich daar niet bij wilt neerleggen, dan zet u Stichting Reindert in. Wij zijn in staat om deze mensen, ook uit de meest grauwe milieus, te helpen om te leren, te veranderen en te groeien. Dat doen wij door met hen creatieve oplossingen te bedenken voor concrete problemen en door schotten tussen de verschillende beleidsdisciplines te doorbreken.

Soms begeven we ons daarmee in het schemergebied van de wetgeving. Bij onze mensen kun je niet altijd simpelweg de criterialijstjes langslopen en afvinken waar iemand recht op heeft. Je gaat uit van wat echt nodig is, en probeert daar – met inzet van alle ruimte die de wet biedt (en soms zelfs wat meer) – een mouw aan te passen.

Zoals onze praktijkverhalen laten zien, kan dit ertoe leiden dat je pionierswerk verricht. Oplossingen bedenkt waar nog geen beleid voor is. Het is dan ook van groot belang om ruggensteun te krijgen van creatieve en innovatieve beleidsmakers die bereid zijn mee te bewegen en buiten de gebaande paden te treden.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Soms begeven we ons in het schemergebied van de wetgeving

Soms begeven we ons in het schemergebied van de wetgeving