De aanpak van Reindert zélf toepassen

De aanpak van Reindert zélf toepassen

De aanpak van de Stichting Reindert werkt. Het blijkt dat we bij ruim 70% van de ogenschijnlijk onoplosbare problemen tóch een oplossing vinden. Daarmee nemen we een groot deel van de overlast en kosten voor de maatschappij weg. Dat kunnen we ook in úw gemeente. Wij creëren een team dat samen met de betrokken inwoners creatieve oplossingen kan bedenken voor concrete problemen, met creatieve en transparante inzet van de verschillende beleidsdisciplines.

Creëer uw eigen ‘Team Reindert’

De beste manier om de effectieve aanpak van Stichting Reindert toe te passen is door een eigen interventieteam van minimaal twee mensen in te stellen. Een eigen team zorgt voor continuïteit, zodat de teamleden een hechte vertrouwensband op kunnen bouwen met de betreffende inwoners. Het inrichten en instrueren van een ‘Team Reindert’ gaat in drie of vier stappen.

Stap 1. Een plenaire bijeenkomst met presentatie

We nodigen alle medewerkers in het sociaal domein uit voor een presentatie in de vorm van een theaterstuk dat inzicht geeft in de situatie van de doelgroep en de mogelijke drempels om die te bereiken. En dat bovendien een indruk geeft van de bijzondere aanpak van Team Reindert.

Stap 2. Selectie van teamleden

De ervaring wijst uit dat er in elke gemeenteorganisatie wel een paar mensen rondlopen die gefrustreerd zijn omdat ze niet genoeg voor bepaalde inwoners kunnen betekenen. Problemen rond marginale gevallen zijn lastig op te lossen binnen de soms rigide organisatiestructuur van het sociaal domein. Uit deze groep rekruteren we twee of meer leden voor het nieuw in te richten interventieteam.

Stap 3. Onderzoek in het veld

De nieuwbakken teamleden gaan samen met onze ervaringsdeskundigen de wijk in om proefondervindelijk vast te stellen wat er spaak loopt en wie daarin de positieve rolmodellen zijn. En dan hebben we het niet alleen over de grootste relschoppers, verslaafden of dealers, maar ook over positieve influencers, die je nodig hebt om de problemen bij de wortel aan te pakken. Mensen als een imam of kerkbroeder, een buurtmoeder bij wie iedereen uithuilt, een sportschoolhouder of voetbaltrainer, de groenteboer of een ondernemer in de bouw die zoekende jongens positieve kansen wil bieden. Samen brengen we het complete Umfeld in de wijken in beeld, zodat we weten wat onze targets zijn en waar de kansen liggen.

Kinderen zien op familiefeestjes lijntje coke op de salontafel liggen.

Een 13-jarige jongen handelt in drugs om zijn moeder financieel te ondersteunen. Leerlingen van een middelbare school dealen drugs in het nabijgelegen bos. In de toiletruimte van de dorpskroeg gaan drugs van hand tot hand. Een groep tienermeiden biedt seks in ruil voor drugs. Dit alles niet in de achterbuurten van Chicago, maar in het lommerrijke Baarn.

Het interventieteam van de Stichting Reindert deed samen met Movisie in opdracht van de gemeente onderzoek op straat. Dit leidde tot een rapport dat veel stof deed opwaaien. Maar ook tot een serie heldere aanbevelingen en instructies voor de gemeente-organisatie en de sociale partners. Met als belangrijke aanbeveling: Maak binnen de gemeente één persoon verantwoordelijk voor de uitvoering en geef hem of haar tijd en ruimte om te investeren in het voorveld.

Om achter het bureau vandaan te komen en op pad te gaan, om thee te gaan drinken met de voetbaltrainer of de zorgcoördinator op school. Niet iedereen is hier geschikt voor. Movisie heeft in een eerder rapport een profiel opgesteld dat goed toepasbaar is.

Mark Roëll, burgemeester van Baarn

Stap 4. Mensen helpen

Bij ‘probleemgevallen’ denken we al gauw aan problematisch gedrag en repressie. De wijkagent moet het maar oplossen. Maar achter dat gedrag zit in bijna alle gevallen nóg een probleem. Armoede, misbruik, gebrek aan perspectief, mentale achterstand of psychiatrisch lijden. Team Reindert gaat náást de mensen staan en luistert naar ze, zonder oordelen. Om daarna samen met de betrokkene op zoek te gaan naar een oplossing. Ook als iedereen al jaren zegt dat er geen oplossing is, of dat de regels een bepaalde oplossing niet toestaan.

Er náást staan en luister naar ze, zonder oordelen

Inderdaad, soms begeeft een Team Reindert zich in het schemergebied van de regelgeving. Bij de mensen die wij helpen kun je niet altijd simpelweg de criterialijstjes langslopen en afvinken waar iemand recht op heeft. Je gaat uit van wat echt nodig is, en probeert daar een mouw aan te passen. Met inzet van alle ruimte die de officiële regels bieden (en soms zelfs wat meer).
Zoals onze praktijkverhalen laten zien, kan dit leiden tot pionierswerk: oplossingen waar nog geen beleid voor is. Of geen geld. Het is dan ook van groot belang om ruggensteun te krijgen van creatieve en innovatieve beleidsmakers die bereid zijn mee te bewegen en buiten de gebaande paden te treden…

Stap 0. Draagvlak creëren in de organisatie en daarbuiten

We zijn de allereerste en meest belangrijkste stap vergeten: draagvlak. Als het Team Reindert olifantenpaadjes pakt om resultaat te halen, kunnen sommige collega’s binnen de organisatie zich gepasseerd voelen. Dan is het: “Dat doen we nooit zo.” of “Dat mag niet volgens het besluit openbaar bestuur.” of “Dat krijgen we nooit langs de wethouder”. In dat geval moet er stevige ruggensteun zijn van een mandaatteam, liefst bestaand uit een medewerker Openbare orde en Veiligheid, een wijkagent en de burgemeester. Zij bespreken regelmatig (bijvoorbeeld eens in de zes weken) de verschillende cases en de gewenste aanpak. Het team heeft sowieso laagdrempelige toegang tot de burgemeester, om in noodgevallen snel knopen te kunnen doorhakken. In de praktijk blijkt dat zodra de eerste successen in de wijken voelbaar worden, de meeste bezwaren verdampen.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact met ons op.
ja, ik wil meer weten en eventueel zelf een ‘Team Reindert oprichten »