Voor iedereen die onbereikbaar lijkt

Voor iedereen die onbereikbaar lijkt

Wij werken zowel voor jongeren als voor volwassenen, onder meer met zware multiproblematiek, verslaving of crimineel gedrag. We zijn er voor slachtoffers uit het loverboy-circuit, verwarde mensen, ex-gedetineerden, TopX (Veiligheidshuis), Persoonsgerichte Aanpak (PGA), terugmeldingen Veilig Thuis (VT) 18+ en jongeren die veel overlast veroorzaken of dreigen te radicaliseren.

Kleine groep, groot probleem

Het is moeilijk om precies te definiëren welke inwoners gebaat kunnen zijn bij de inzet van Stichting Reindert. Het gaat om mensen die voor niemand meer bereikbaar zijn. De familie, de buren, de instanties, de politie… niemand krijgt er grip op.

Stichting Reindert is geen familie, geen buurman, geen instantie en al helemaal geen politie. Onze teamleden zijn zelfs niet officieel ‘van de gemeente’. Wij zijn maar één ding: we zijn er voor de inwoners.

Niet geschikt voor élke gemeente

Stichting Reindert kleurt niet altijd binnen de lijntjes, daar moet je als gemeente wel voor openstaan. Wij zijn op de allereerste plaats vertrouwenspersoon van de inwoner. En pas daarna partner van welzijnsorganisaties, politie en bestuurders, en collega van de verschillende consulenten binnen de gemeente. De inwoner vertrouwt dat wij zijn of haar belang voorop zetten. De rest is voor ons team irrelevant.

Als dat bij deze mensen eenmaal duidelijk is, en er is respect en vertrouwen, dan kun je gaan bouwen aan een relatie. Vervolgens blijkt uit de cijfers dat wij in heel veel gevallen ook een duurzame oplossing kunnen bieden. En zo enorm veel overlast kunnen voorkomen.

Alles draait om de inwoner, verder is niets relevant

Herkent u uw doelgroep?

Ook in uw gemeente zorgt 0,5% van de inwoners voor 80% van de overlast voor buurtbewoners, gemeente en politie. Wilt u deze mensen bereiken en ze helpen hun leven weer op de rails te krijgen? Neem contact op met Stichting Reindert. Wij geven u graag nadere toelichting op onze ideeën en aanpak.