Iedereen telt en niemand is onbereikbaar

Iedereen telt en niemand is onbereikbaar

In elke gemeente lopen buitenbeentjes rond. Ze krijgen eufemistische namen, zoals ‘zorgmijders’, ‘marginalen’, ‘verwarde personen’ of ‘randgroepjongeren’. Een klein percentage inwoners, die buitenproportioneel veel problemen veroorzaken.

De beste aanpak van deze inwoners is een zeer persoonlijke, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De methode van Stichting Reindert berust voor een groot deel op improvisatie ‘in het veld’ en valt daardoor lastig in een schema te vangen.

Toch kunnen we wel een paar algemene kenmerken noemen.

Vertrouwen winnen

Onze aanpak begint met het winnen van het vertrouwen. Wat ons in de eerste contacten uniek maakt is dat wij sfeergevoelig zijn, de taal van de doelgroep spreken en de mensen de tijd gunnen om onze inbreng te accepteren. Timing is belangrijk.

Deze fase kan best een paar sessies in beslag nemen. We bouwen aan een vertrouwensrelatie en maken de inwoner duidelijk dat we écht ons best gaan doen om hem of haar verder te helpen.

Luisteren zonder oordeel

We laten in alles blijken dat we de inwoner vooral willen begrijpen. Wij luisteren zonder oordeel en zonder meteen eisen te stellen en we merken vaak dat we de eersten zijn die dit doen. We praten niet óver hen, maar met hen.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat we moeten dealen met een enorme hoeveelheid wanhoop.

Interventie op maat

We brengen de opties voor de inwoner in kaart, waarbij we natuurlijk aansluiten bij wat voor de betrokkene belangrijk is. Vervolgens kunnen we gaan regelen wat er precies nodig is. Meestal vraagt dat in eerste instantie om ‘out of the box’ denken en handelen.

Door de opgebouwde basis van vertrouwen kunnen we makkelijker andere hulpverleners binnen loodsen. Zo proberen we een brug te slaan naar de reguliere hulpverlening.

Duurzame oplossing

Wij laten het niet bij een eenmalige interventie. Doordat we zichtbaar vooruitgang boeken, gaan omstanders er ook weer in geloven. Zelfs als na jarenlange overlast niemand meer bereid leek om nog maar een vinger uit te steken. We betrekken de familie, buren en jongeren op straat.

Maar ook sleutelfiguren in de wijk, zoals de wijkagent, de voorzitter van de moskee, de eigenaar van een sportschool, een bezoekbroeder van de kerk of een straatcoach.

Zo zorgen we voor een stabiele sociale basis, waarbinnen op den duur professionele hulpverlening kan worden afgeschaald of zelfs helemaal overbodig wordt.

Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Belangrijke randvoorwaarden

De leden van ons team zijn 24 uur per dag bereikbaar. Dat weten ook de inwoners voor wie we werken. Als ze ons écht nodig hebben, dan zijn we er voor ze. Zonder wachttijd.

Het gaat bij Stichting Reindert om een combinatie van talenten. In een casus loopt een van ons voorop. Een ander loopt op de achtergrond mee, maar is wel ook in beeld bij de inwoner. We zijn er voor de inwoners én voor elkaar.

Dat is belangrijk omdat het soms om emotionele zaken gaat. We praten over onze belevenissen en we steunen elkaar als we vastlopen.

Resultaten

Wij slagen er ondanks al onze goede wil niet in om 100% van onze cliënten te helpen. Maar onze resultaten zijn aantoonbaar zeer positief. Kijk op het overzicht met cijfers uit de praktijk van de gemeenten waar wij zijn ingezet.

Daaruit blijkt dat onze aanpak niet alleen veel menselijk leed en overlast voorkomt, maar op termijn ook gewoon geld bespaart.

Bent u verantwoordelijk bij een gemeente en hebt u interesse?